top of page
fejlec dr koncz tibor ugyved.png

Ask for our expert advice right from the start of your case

  • Our clients often get the legal answer they were looking for in the first hour!

  • During our consultation we thoroughly analyze your described situation, examine the documents,
    evaluate the circumstances, then based on the relevant parts of the law and actual court practices we provide you expert legal advice and action plan.

Ingatlanjog

Készséggel állunk ügyfeleink rendelkezésére ingatlanjogi kérdésekben, amely irodánk kiemelt szakterülete. A jogi tanácsadástól az okiratszerkesztésen át a kapcsolódó földhivatali ügyintézésig határozottan képviseljük Önt, hogy érdekei maradéktalanul érvényesüljenek.

Adásvételi szerződések; Bérleti szerződések; Ingatlanszerzési és építési engedélyek beszerzése; Társasházak képviselete; Építési szerződés; Ajándékozás; Belterületbe vonás; Birtokviták; Csere; Életjáradéki szerződés; Földhasználati, földbérleti szerződések; Használati szerződés; Ingatlan végrehajtás; Ingatlanátvilágítás; Ingatlanhoz kapcsolódó illeték- és adótanácsadás; Ingatlannal kapcsolatos peres eljárások vitele; Ingatlanok átminősítése; Jelzálogszerződés; Képviselet földhivatali eljárásokban; Közös tulajdon létrehozása és megszüntetése; Öröklési szerződés; Szolgalmi jog alapítása; Társasház alapítása; Tartási szerződés; Tulajdoni lap beszerzése;

Büntetőjog

Ismerje meg jogait kötelezettségeit és lehetőségeit, melyekkel egy büntetőügyben rendelkezik! Teljes körű védelmét a büntetőeljárás minden szakaszában biztosítjuk terhelti vagy sértetti oldalon egyaránt. Ha lehet, gondoskodjon képviseletéről még az eljárás megindulása előtt!

Jogi tanácsadás; Feljelentés benyújtása; Terhelti és sértetti képviselet;Indítványok és észrevételek előterjesztése; Okiratszerkesztés; Képviselet igazságszolgáltatás elleni bűncselekményekben; Képviselet közbizalom elleni bűncselekményekben; Képviselet közbiztonság elleni bűncselekményekben; Képviselet közegészség elleni bűncselekményekben; Képviselet közlekedési bűncselekményekben; Képviselet köznyugalom elleni bűncselekményekben; Képviselet mediációs eljárásban; Képviselet személy elleni bűncselekményekben; Képviselet vagyon elleni bűncselekményekben; Polgári jogi igények érvényesítése; Pótmagánvád előterjesztése; Tanúként résztvevő személyek képviselete;

Család- és öröklési jog

A vagyonmegosztási kérdésektől a gyermekelhelyezési perekig, a családjogi ügyek gyakran életünk legnehezebb időszakai is egyben, melyen egy szakavatott ügyvéd támogatása sokat könnyíthet. Forduljon hozzánk bizalommal magyar és nemzetközi családjogi problémák esetén!

Házasság felbontása; Gyermektartásdíj érvényesítése; Örökléshez kapcsolódó igények bíróság előtti érvényesítése; Házassági vagyonjog; Élettársi közösség felbontása; Gondnokság alá helyezés; Gyermekelhelyezési perek; Halál esetére szóló ajándékozás; Házassági vagy élettársi vagyonjogi szerződés elkészítése; Házastársi tartásdíj; Képviselet hagyatéki eljárásban; Képviselet peren kívüli megállapodásban; Öröklési szerződés; Végrendelet készítés;

Kártérítési jog

Kár érte Önt, vagy hozzátartozóját? Irodánk ellátja képviseletét, hogy bármely károkozó magatartásból keletkezett vagyoni és nem vagyoni kárigényét érvényesíteni tudja.

Teljeskörű kártérítési tanácsadás; Peren kívüli kárigény érvényesítés; Közúti balesetek nyomán keletkező kárigények érvényesítése; Jogellenesen okozott vagyoni kár miatti kárigények érvényesítése; Orvosi műhibák miatti kárigények érvényesítése; Munkahelyi balesetek miatti kárigények érvényesítése; Személyhez fűződő jogok megsértéséből eredő kárigények érvényesítése; Szerződésszegésből eredő kárigények érvényesítése; Termékfelelősségből eredő kárigények érvényesítése;

Kereskedelmi jog

Kereskedelmi jogi tevékenységünk során elsősorban kereskedelmi szerződések szerkesztését végezzük, valamint olyan gyakorlati megoldásokat kínálunk, amelyek segítségével ügyfeleink üzleti érdekei a lehető legjobban érvényesülnek.

Fuvarozási szerződések; Kereskedelmi ügynöki szerződések; Nemzetközi kereskedelmi ügyletek; Szállítmányozási szerződések; Franchise szerződések; Adásvételi szerződések; Biztosítási szerződések; Értékesítési szerződések; Európai Unión belüli kereskedelmi ügyintézés; Fogyasztói szerződések; Fogyasztóvédelmi ügyek; Hatóságok előtti képviselet; Hitelezői és befektetői védelem; Kartelljogi ügyek; Kereskedelmi közvetítői szerződések; Követelésérvényesítés belföldön és külföldön; Tanácsadás adó és számviteli kérdésekben;

Reklám- és médiajog

Reklámszerződését, filmjog vásárlási megállapodását, vagy helyreigazítási perét bízza ügyvédi irodánkra! Konstruktív tanácsadással biztosítjuk a kreatív alkotótevékenység jogi hátterét, és határozott képviselettel védjük érdekeit jogsértés esetén vagy a hatóságokkal szemben.

Sajtóperek; Műsorgyártási szerződések; Forgalmazási szerződések; Egyeztetés az illetékes hatóságokkal és szervezetekkel: Médiahatóság, Önszabályozó Reklámtestület, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, Gazdasági Versenyhivatal; Finanszírozási szerződések; Hatósági engedélyek beszerzése; Helyreigazítási eljárások; Képviselet a hatóságok előtt; Külső tanácsadás magyar és nemzetközi projektekben; Licensz szerződések; Műsorszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos tanácsadás; Reklámok, hirdetések véleményezése; Szinkronizálási szerződések;

Szabálysértési jog

Éljen irodánk nyújtotta határozott jogi védelemmel olyan szabálysértési ügyekben, mint például közúti baleset okozása vagy közösségellenes magatartás.

Szabálysértéssel és szabálysértési eljárással kapcsolatos teljeskörű tanácsadás; Beadvány- és okiratszerkesztés; Közlekedési szabálysértések; Hatóságok előtti képviselet; Képviselet forgalmi engedély vagy jogosítvány bevonásával kapcsolatos eljárásban; Kifogások benyújtása;

Szellemi alkotások joga

Átfogó jogi segítséget nyújtunk szerzői jogi vagy iparjogvédelmi kérdésekben, hogy vállalkozása szellemi alkotásai a hazai és külföldi hatóságok előtt is erős védelemben részesüljenek, illetve minél jobban használva és hasznosítva legyenek.

Szellemi alkotások regisztrációs eljárása; Szellemi alkotásokkal kapcsolatos okiratok szerkesztése és véleményezése; Teljeskörű tanácsadás szellemi alkotások jogával kapcsolatban; Védjegyjogok érvényesítése; Képviselet szellemi alkotások jogának megsértése esetén; Felhasználói szerződések; Iparjogvédelem; Kiadói szerződések; Licenszszerződések; Önkéntes műnyilvántartásba vétel; Szellemi alkotások tulajdonának átruházása; Szellemi alkotásokkal kapcsolatos pénzügyi és adójogi tanácsadás; Védjegyek és földrajzi árujelzők lajstromozása; Zenei, számítógépes, filmes, és irodalmi művek szerzői jogi védelme;

Pénzügyi jog

Bízza szakemberre adójogi, vámjogi és jövedéki ügyeit. Irodánk kreatív jogi tervezéssel és megoldásokkal segíti cégét eligazodni a pénzügyi jog útvesztőiben, és szakértelemmel képviseli érdekeit a hatóságok előtt.

Érdekképviselet hatósági ellenőrzések során; Képviselet adó- és vámhivatallal szemben; Vámjogi tanácsadás; Adótanácsadás és adóoptimalizálás; Adóvégrehajtási ügyek; Adózási konstrukciók kidolgozása; Felkészítés ÁFA ellenőrzésre és vagyonosodási vizsgálatra; Felszámolási eljárások; Jövedéki engedélyeztetések; Képviselet adóigazgatási eljárásokban; Képviselet és tanácsadás jövedéki adó visszaigénylésével kapcsolatban felmerülő eljárásban; Méltányossági, halasztási, részletfizetési kérelem benyújtása;

Társasági jog

A cégalapítástól a végelszámolásig irodánk jelentős tapasztalattal rendelkezik a társasági jog valamennyi területén. Ügyfeleink üzleti döntéseit szakértő tanácsadással és gyors ügyintézéssel segítjük, a felmerülő problémákra komplex és költségkímélő jogi megoldásokat kínálunk.

Cégalapítás; Cégmódosítás; Elektronikus cégeljárás; Hatósági engedélyek beszerzése; Adásvételi szerződések; Átalános társasági jogi tanácsadás; Okiratok szerkesztése; Belső szabályzatok kidolgozása; Beolvadás; Csődvédelem; Felszámolási eljárás; Jegyzőkönyvek és jogi dokumentációk megszerkesztése; Képviselet cégbírósági eljárásban; Képviselet társasági jogi perekben; Képviselet végrehajtási ügyben; Kintlévőségek kezelése; Követelések érvényesítése; Megszüntetés; Összeolvadás; Szétválás; Szindikátusi szerződések; Taggyűlések levezetése; Tagok közötti jogviták rendezése; Társasági részesedés átruházása; Társasági szerződések elkészítése;Társaságok átvilágítása; Vagyonrendezési eljárás; Vállalatfelvásárlás;

Közigazgatási jog

A hatósági, önkormányzati vagy állami szervekkel ápolt kapcsolat kiemelkedő jelentőségű lehet egy megbízás/tranzakció megvalósításakor vagy egy vita rendezésében. Irodánk hatékony képviselettel és gyors ügyintézéssel segíti Önt ezekben az ügyekben.

Állami támogatásokkal kapcsolatos eljárások; Építéshatósági ügyek; Gyámhivatali ügyek; Hatóságok előtti képviselet; Közbeszerzési eljárások; Adatvédelmi ügyek; Adóigazgatási ügyek; Bevándorlási, állampolgársági és menekültjoggal kapcsolatos ügyek; Építésigazgatási ügyek; Hatósági határozatok jogszerűségének felülvizsgáltatása; Jogalkotással és jogszabályokkal kapcsolatos tanácsadás; Környezetvédelmi vonatkozású ügyek; Peres képviselet közigazgatási eljárásokban;

Személyiségi jog

Személyiségi jogait számos tevékenység sértheti, melynek peres vagy peren kívüli helyreállításához olyan ügyvéd segítségére lesz szüksége, aki jól ismeri a vonatkozó jogszabályokat és a személyiségi jogi perek bírói gyakorlatát.

Vagyoni és nem vagyoni kártérítési igények érvényesítése; Képviselet sajtó-helyreigazítási perben; Beadványok, okiratok szerkesztése; Adatvédelmi jogok védelme; Képviselet peren kívüli megegyezésben; Peres képviselet személyiségi jogsértés esetén; Személyiségi jogi tanácsadás;

Szerződések joga

Irodánk vállalja társaságok, szervezetek és magánszemélyek szerződéseinek és egyéb okiratainak hozzáértő szerkesztését vagy véleményezését, illetve a szükséges engedélyek beszerzését.

Kölcsönszerződések; Adásvételi szerződések; Megbízási szerződések; Szállítási szerződések; Vállalkozási szerződések; Ajándékozási szerződések; Alvállalkozói szerződések; Atipikus szerződések; Bizományi szerződések; Együttműködési szerződések; Engedményezési szerződések; Forgalmazói szerződések; Franchise szerződések; Fuvarozási szerződések; Házassági szerződések; Hitelszerződések; Kivitelezői szerződések; Könyvelési szerződések; Letéti szerződések; Lízing szerződések; Szállítmányozási szerződések; Szerelési szerződések; Termékértékesítési szerződések; Tervezési szerződések; Zálog szerződések;

Társadalmi szervezetek jog

Irodánk vállalja egyesületek, sportegyesületek, köz- és magánalapítványok jogi feladatainak megoldását az alapítástól a hatóságok előtti képviseleten át az okiratszerkesztésig.

Alapító okiratok készítése; Alapítványok, egyesületek, sportegyesületek alapítása; Belső szabályzatok elkészítése; Okiratok ellenjegyzése; Feladat-átvállalási megállapodások elkészítése; Képviselet a közigazgatási szervek előtt; Közgyűlések levezetése; Közreműködés közhasznú és kiemelten közhasznú minősítés megszerzésében; Peres képviselet;

bottom of page